Dotts hjälpcenter

Find answers to your questions by browsing our FAQs

Jag har råkat ut för en olycka

Följ dessa steg om du varit med om en olycka:

  1. Om du behöver omedelbar läkarvård bör du ringa ditt lokala nödnummer (112 i Europa eller 999 i Storbritannien). Om en tredje part varit inblandad i olyckan bör du kontakta din lokala polis för att göra en anmälan.
  2. När du och alla inblandade parter är utom fara och alla nödvändiga myndigheter har underrättats ber vi dig att omedelbart rapportera olyckan till oss i appen, genom att gå till “Hjälp och juridisk info“ och klicka på “Rapportera olycka“. Om du behöver ytterligarehjälp eller assistans är vårt kundtjänstteam tillgängligt på accidents@ridedott.com.
  3. Vid skador ber vi dig läsa våra sammanfattningar för försäkringar för att kontrollera om du täcks av någon försäkring där du befinner dig. Om så är fallet ber vi dig följa instruktionerna på sidan “Rapportera olycka“ för att kontakta vårt försäkringsbolag med en fullständig rapport. Gör detta så snart som möjligt, oavsett allvarlighetsgrad eller skuldbild. Denna process beskrivs också under Anmälan.

Kan Dott fortfarande hjälpa mig om jag åkte med FREE NOW?

Ja. Om du råkat ut för en olycka när du kört en Dott via FREE NOW:s app kan du kontakta oss genom de ovan nämnda stegen, så hjälper vi dig gärna.

Var denna artikel till hjälp?