Dotts hjälpcenter

Find answers to your questions by browsing our FAQs

Behöver jag ett körkort för att åka med Dott?

I vissa länder, inklusive Storbritannien, kan du behöva ett giltigt körkort för att åka med Dott. Om du befinner dig i ett land som kräver körkort kommer vi att meddela dig om detta och begära en kopia av ditt körkort innan du påbörjar en åktur.

Att köra i Storbritannien
Du måste ha körkort för att åka med en av Dotts elsparkcyklar, men inte för att använda en Dott-cykel.

I Storbritannien klassas Dott-elsparkcyklar som motorfordon, vilket betyder att du måste ha ett körkort för att använda våra elsparkcyklar. Läs vidare för mer information om huruvida ditt körkort är giltigt.

När du skaffar Dott-appen kommer du bli ombedd att ladda upp ett bevis på ditt fullständiga eller provisoriska körkort för att kunna slutföra registreringen & börja köra. Du måste ha behörigheten ”kategori Q” på ditt körkort, och kategorierna AM, A1, A2, A & B inkluderar rättigheter för kategori Q.

Om du har en av ovanstående kategorier kan du registrera dig i Dott-appen och börja åka!

Har du ett utländskt körkort? Du kan hoppa på en Dott om du har ett giltigt körkort från ett land inom EU eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) – så länge detta inte förbjuder låghastighetsmopeder och/eller motorcyklar.

Om du har ett giltigt körkort från ett land utanför EU eller EES som inte förbjuder små fordon (som bilar, mopeder eller motorcyklar), och du anlände till Storbritannien inom de senaste 12 månaderna, är du berättigad att åka.

Var denna artikel till hjälp?