Dotts hjälpcenter

Find answers to your questions by browsing our FAQs

Grunder för säker körning

För att hålla dig och din stad säker bör alla Dott-användare följa följande regler när de åker:

  • Var minst 18 år gammal.*
  • Håll dig till en person per fordon.
  • Var fokuserad – undvik att använda hörlurar, titta på din telefon eller göra något annat som kan distrahera dig från trafiken.
  • Följ lokala trafikregler och var uppmärksam på bilar, cyklar och fotgängare.
  • Kör eller parkera aldrig på trottoarer, för att undvika att fotgängare utsätts för fara. 
  • Parkera enligt din stads parkeringsregler. Se Guide för karta i vår app eller vårt avsnitt med riktlinjer för parkering för fullständig information.
  • Kör aldrig alkoholpåverkad.
  • Bär reflexer när du kör på natten och vid dålig sikt (t.ex. vid dimmigt väder).
  • Kom ihåg att använda hjälm. Även om det i vissa länder inte finns något krav på hjälm är det en viktig säkerhetsåtgärd överallt. Observera att du inte är försäkrad för huvudskador om du inte bär hjälm.

Denna lista utgör ett utdrag av våra fullständiga villkor. Se till att du läser och följer alla våra villkor och att du respekterar lokala lagar, för att säkerställa att alla regler följs. På så sätt undviker du att riskera böter, både juridiska och administrativa. Om du vill veta mer om hur du kör på ett säkert sätt uppmuntrar vi dig att läsa vår artikel med säkerhetstips. 

Ta hand om dig själv och andra. Kör säkert och ha kul!

*I Storbritannien måste du vara minst 16 år gammal för att cykla med en elcykel.

Var denna artikel till hjälp?