Dotts hjälpcenter

Find answers to your questions by browsing our FAQs

Kan två personer åka på ett fordon?

Åk aldrig med två personer på en och samma Dott, då detta kan vara farligt. För att åka tillsammans med dina vänner måste varje Dott låsas upp med en separat telefon och ett separat konto. Att åka med två personer på en elsparkcykel eller elcykelstrider mot våra villkor och ogiltigförklarar alla försäkringsskydd som du kan ha. Beroende på vilket land du åker i kan du också riskera böter. Vi ber dig prioritera din och andras säkerhet och alltid hålla dig till en person per fordon!

Var denna artikel till hjälp?