Dotts hjälpcenter

Find answers to your questions by browsing our FAQs

Jag misstänker bedrägerier på mitt konto

Om du ser kostnader på ditt konto som du inte känner igen ber vi dig att först fråga vänner eller familj om de har tillgång till ditt Dott-konto eller dina betalningsuppgifter och har använt det för att köra med oss.

Efter det, vänligen kontakta din bank eller betalningsleverantör och be dem att blockera ditt bankkonto eller kort. Detta steg förhindrar att det kan användas av okänd tredje part och din bank kan även hantera eventuella återbetalningar om det behövs.

Om du fortfarande tvekar kan du kontakta oss på support@ridedott.com. Vänligen dela följande information med oss, så att vi kan undersöka misstänkta anklagelser:

  • Det telefonnummer som är kopplat till ditt konto
  • Typ av bankkort eller konto (ex. Visa, Mastercard, PayPal etc.)
  • De fyra sista siffrorna i ditt bankkortsnummer
  • Förfallodatum för ditt bankkort (MM/ÅÅÅÅ)
  • Namnet på ditt bankkort
  • Datum(en) och belopp(en) för transaktionen/transaktionerna i fråga

Vi vet att denna typ av situationer kan vara stressiga, men vi finns här för att hjälpa dig. Ju mer information du kan dela med oss, desto bättre kan vi hjälpa dig.

Vänligen notera att om Dott misstänker bedrägerier på ditt konto, kan vi stänga av eller avsluta ditt konto. 

Var denna artikel till hjälp?